Ons onderwijs

De Morgenster, thuis in goed onderwijs

Op De Morgenster zitten kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de klas. Door het groeiende leerlingenaantal werken wij, naast een aantal combinatiegroepen, met meerdere enkele groepen. Zo hebben wij momenteel (23-24) de groepen 1/2, 3, 4/5, 5/6, 7 en 8. Daarnaast  houden wij altijd rekening met verschillen tussen kinderen, waardoor elk individu de kans krijgt om op zijn/haar eigen niveau en tempo te leren. 

Al op jonge leeftijd leren onze leerkrachten de kinderen zelfstandig te werken. Dit doen we door het uitdelen van dag- en weektaken. Dit draagt bij aan de optimale ontplooiing van elk kind en aan de begeleiding op weg naar de volwassenheid. Uiteraard houden wij hierin rekening met het karakter en de talenten van uw kind.  

Kinderen maken bij ons een goede start met basisvaardigheden als lezen, taal, schrijven en rekenen. Onze professionele leerkrachten, met elk hun eigen specialiteit, hanteren verschillende methoden en didactische werkvormen, zoals een gelaagde instructie, coöperatieve werkvormen en het zelfstandig werken. Zo krijgen de kinderen les in een uitdagende leeromgeving, waarin zij zichzelf maximaal kunnen ontdekken en ontplooien.