Engels vanaf groep 1

Gedurende de schoolperiode op De Morgenster bieden wij het vak Engels aan. Vanaf groep 1 wordt wekelijks spelenderwijs aandacht besteed aan de Engelse taal. Met behulp van de digibord-methode ‘Take it Easy’ komen verschillende basisonderwerpen aan bod. Dit wordt vervolgd in de groepen 2, 3 en 4. Vanaf groep 5 krijgen de kinderen les in schriftelijke taalvaardigheden, waarna dit tevens wordt getoetst.