ICT op De Morgenster

Vanaf groep 1 leren de kinderen omgaan met verschillende mobiele apparaten als digiborden en tablets. Vanaf groep 3 beginnen de kinderen te werken op een Chromebook. Dit doen we aan de hand van de methode Snappet. Hierin werken de kinderen vanaf groep 4 dagelijks aan rekenen en spelling. Ook maken we in de groepen 1 t/m 4 gebruik van zogenaamde Bee-bots en Blue-bots. Dit zijn geprogrammeerde bijen die door de klas rondlopen. Naast Snappet gebruiken wij ook de websites Squla en Ambrasoft als aanvulling op het lesmateriaal.