Klachtenregeling

Voor reguliere klachten kunt u terecht bij de groepsleerkrachten. Bij complexere problemen kunt u hulp vragen aan de interne begeleiders (IB-ers) of de schoolleiding. Helaas kan er sprake zijn van ongewenste gebeurtenissen. Denk hierbij aan klachten op het gebied van pesten, discriminatie of bijvoorbeeld seksuele intimidatie. Deze kunt u bespreken met een interne of externe vertrouwenspersoon.  

Interne vertrouwenspersoon

De interne vertrouwenspersoon op De Morgenster is Mieke de Groot.

Externe vertrouwenspersoon

Naast de interne vertrouwenspersoon kunt u kiezen voor het inschakelen van een extern vertrouwenspersoon, om u advies te geven over de procedure van uw klacht. Onze externe vertrouwenspersoon is Albert van der Zalm. Hij is bereikbaar voor zowel medewerkers als ouders. Zijn telefoonnummer is: 06-23814297 en zijn mailadres is info@albertvanderzalm.nl. 

De klachtencommissie

Mocht het nodig zijn, dan kan de klacht officieel worden ingediend bij de klachtencommissie. Zij onderzoeken vervolgens de ernst van de klacht en adviseren het schoolbestuur om wel of geen actie te ondernemen. Voor klachten, beroepen en geschillen kunt u terecht bij de Stichting Geschillencommissies: 

Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Primair Onderwijs
Postbus
 394

3440 AJ Woerden 
Telefoon: 0703861697 
E-mail: info@geschillencies-klachtencies.nl 
www.geschillencommissiebijzonderonderwijs.nl