Onderwijskwaliteit

Wij bieden kwalitatief onderwijs. Met trots kunnen we zeggen dat de Onderwijsinspectie tevreden is over het onderwijs op onze school.  

Toetsing

Voor het toetsen van de leerstof maken wij gebruik van methode onafhankelijke en methodegebonden toetsen. Aan de hand van een door de IB’er opgestelde toetskalender, nemen wij methode onafhankelijke toetsen af. In groep 8 nemen we de Route 8 eindtoets af. Deze eindtoets is adaptief en past zich aan naar het niveau van de leerlingen.   

Daarnaast registreren wij alle toetsgegevens in ons digitale leerlingvolgsysteem ParnasSys. Hierin staan alle acties, plannen, verslagen, onderzoeksgegevens en eventuele notities van de leerlingenzorg. Samen met de leerkracht heeft u te allen tijde recht op inzage in ParnasSys. 

Uitstroom

Hieronder volgt een overzicht van de uitstroom van onze leerlingen uit groep 8 (2021-2022): 

VWO2
HAVO-VWO3
HAVO3
VMBO-T / HAVO4
VMBO-T5
VMBO-K / VMBO-T2
VMBO-K1
VMBO-B / VMBO-K 3
VMBO-B2
Leerlingaantal:25

Meer informatie over de resultaten van ons onderwijs vindt u op de website van Scholenopdekaart.