Sociale veiligheid

Een veilige omgeving is voor ons van levensbelang. Wij willen een omgeving creëren, waarin we allemaal naar elkaar omkijken en elkaar helpen. Dit geldt voor kinderen, ouders/verzorgers en de leerkrachten. Om dit voor elkaar te krijgen heeft De Vier Windstreken het onderstaande beleidsplan ‘Sociale Veiligheid’ gerealiseerd. Dit beleidsplan is weergegeven in een interactieve PDF. Door op de pictogrammen te klikken kunt u meer lezen over de wijze waarop wij met de sociale veiligheid omgaan.  

M.b.t. Sociale Veiligheid zijn de volgende rollen ingesteld: 

  • Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling: Carola Binnendijk 
  • Vertrouwenspersoon: Mieke de Groot 
  • Directeur: Dennis van Duin 
  • Coördinator gezonde school: Rianne Landman 
  • Leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel