Ouderraad

De ouderraad (OR) is een enthousiaste groep vaders en moeders die samen met de leerkrachten op school invulling geeft aan alle feestelijke activiteiten rondom het reguliere lesprogramma.  Denk hierbij aan de Sinterklaasviering, de Koningsspelen, de Avondvierdaagse, versieringen tijdens activiteiten, het regelen van vervoer bij excursies en nog veel meer.  

Ouderbijdrage

Om deze activiteiten te bekostigen vragen wij jaarlijks een ouderbijdrage. Ondanks dat dit een vrijwillige bijdrage is, verwachten wij dat iedereen zijn of haar steentje bijdraagt. De ouderbijdrage voor komend schooljaar is € 60,00. Indien nodig kunnen wij altijd een aangepaste betalingsregeling treffen. Op deze manier komen wij u graag tegemoet.