Communicatie

Wij zijn trots op ons schoolteam, bestaande uit gedreven, betrouwbare en leuke professionals. De communicatie onderling en richting ouders en kinderen vinden wij erg belangrijk. Op De Morgenster wordt iedereen gezien. Wij vinden het daarom ook belangrijk om de voortgang van kinderen te bespreken met de ouders/verzorgers. Dit doen wij op de volgende manieren: 

Socials school is een app voor uw telefoon of tablet. In deze app delen wij informatie, foto’s en beelden uit de groep waarin uw zoon/dochter zit. Zodra uw kind staat ingeschreven op De Morgenster, wordt u lid van Social Schools. Leerkrachten proberen regelmatig foto’s van activiteiten te plaatsen, waardoor u een goed beeld krijgt van de dagelijkse bezigheden van uw kind. Deze foto’s worden nooit openbaar gemaakt. Het is uiteraard van belang dat de gegeven informatie alleen voor de school, ouders en kinderen is. Daarom is het afgesloten voor de buitenwereld.  

Elke maand versturen wij een nieuwsbrief met daarin alle informatie over de laatste ontwikkelingen in en rondom de school.  

Tijdens deze avonden maakt u kennis met de leerkracht en krijgt u inzicht in wat uw kind het komende schooljaar aangeboden krijgt. Ook krijgt u meer inzicht in onze leermiddelen en methodes. Tijdens deze avond is er ook de gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Elk schooljaar vinden er drie contactavonden plaatst. Tijdens deze momenten kunt u de voortgang van uw kind bespreken met de leerkracht. Als uw kind in groep 7 en 8 terecht komt, dan gaan deze gesprekken veelal over de periode na de basisschool. Dit zijn voornamelijk gesprekken over het niveau en de schoolkeuze.