Kennismaken en aanmelden

U kunt uw kind vlak na de 3e verjaardag aanmelden bij onze schoolleider, Dennis van Duin. Daarna bent u meer dan welkom om de inschrijving samen met uw kind te komen doen. Dit doen wij het liefst tijdens een schooldag, zodat u samen met uw kind direct een indruk krijgt van de positieve sfeer op onze school. Wij zorgen voor een informatiepakket en zetten de koffie en thee alvast klaar.  

Overstappen van een andere school?

Wilt u uw kind vanaf een andere school inschrijven op De Morgenster? Dit is mogelijk met toestemming van de oude school. Ook moet u een onderwijskundig rapport overleggen. Andersom is dit ook mogelijk. Mochten wij uw kind niet voldoende kunnen begeleiden, dan gaan wij samen met u op zoek naar een geschikt alternatief. 

Wennen

Vanaf de dag dat kinderen hun 4e verjaardag vieren, mogen zij naar de basisschool. Om de kinderen gerust te stellen, bieden wij de mogelijkheid hen te laten wennen aan onze school. Vanaf twee maanden voor de 4e verjaardag ontvangt u van ons een uitnodiging om afspraken te maken voor vijf wenmomenten. De leerkracht van groep 1 neemt hierover contact met u op.