Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) komt op voor belangen van de kinderen, ouders en het personeel. Namens het team en ouders heeft de MR contact met de directie, waarbij zij zaken als het onderwijs, het financiële beleid, de veiligheid en sollicitaties controleren en waar nodig verbeteren. De MR bestaat uit twee gekozen ouders en twee teamleden en heeft adviesrecht, instemmingsrecht en initiatiefrecht. Op deze manier zijn ouders altijd betrokken bij de genomen beslissingen binnen de school. 

De MR bestaat uit: 

  • Jaap Buijzert, vader van Juda en Feline 
  • Rianne Zegelaar, moeder van Benjamin, Charlotte en Olivia 
  • Rick van der Mast (Leerkracht)
  • Mieke de Groot (Leerkracht)

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar mr.morgenster@d4w.nl. 

Notulen en jaarverslagen