Schoolraad

Hoofdtaak van de schoolraad (SR) is het stimuleren van de identiteit van de school en het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs. Daarmee is de schoolraad gesprekspartner en klankbord van de directie. Zij houden zich onder andere bezig met de onderstaande zaken: 

  • meedenken over de lesmethodes 
  • schoolrapportages en het schoolverbeterplan 
  • invulling ouderavonden en feesten 
  • uitstraling van de school 
  • contact tussen ouders en leerkrachten 
  • pestprotocol 

De SR bestaat momenteel uit de volgende mensen: 

  • Marjolein Kostwinder
  • Myra Boogaerdt
  • Carla van der  Post