Voor- en naschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang

Om ook buiten school goed voor de kinderen te zorgen, bieden wij in samenwerking met Kindercentrum Gro-Up en Yellowbellies voor- en naschoolse opvang aan.

VSO en BSO is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Tijdens de opvang dagen we kinderen uit hun talenten te herkennen en ontwikkelen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bouwen, koken, knutselen, dansen en toneel. Daarnaast worden de kinderen uitgedaagd mee te denken met de activiteiten en jaarlijks terugkerende evenementen als het zomerfeest, een talentenshow of de kinderdisco. Ook bieden we tijdens de schoolvakanties voldoende activiteiten als sport, spel en ontspanning aan.